Showing posts with label nhung-cau-noi-hay-ve-tinh-ban-bang-tieng-anh. Show all posts
Showing posts with label nhung-cau-noi-hay-ve-tinh-ban-bang-tieng-anh. Show all posts

Friday, October 23, 2015

on Leave a Comment

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh

Chuyển sang 1 chủ đề mới cùng rất hợp với mùa kỷ yếu, đó là tình bạn. 1 thứ tình cảm khó mà giải thích được thân có, xa cách có, ngơ ngơ cũng có luôn. Cùng đọc những câu nói tiếng Anh hay và ý nghĩa về tình bạn.

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh
Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh