Showing posts with label love quotes. Show all posts
Showing posts with label love quotes. Show all posts

Wednesday, January 13, 2016

on Leave a Comment

Những câu nói hay và ý nghĩa về tình yêu bằng tiếng Anh (Phần 3)

Lâu rồi không nói đến chủ đề tình yêu. Hôm nay lật lại một chút để bay bổng với những câu nói về tình yêu hay và ý nghĩa bằng tiếng Anh nha. Theo dõi thêm tại tại những câu nói tiếng Anh hay nha!

Famous English love quotes, cute quotes about love

English love quotes
Những câu nói về tình yêu hay và ý nghĩa bằng tiếng Anh

Monday, October 12, 2015

on Leave a Comment

Những câu nói tiếng Anh hay và ý nghĩa về tình yêu (Phần 2)

Những câu nói ý nghĩa về tình yêu bằng tiếng Anh


Tiếp tục chủ đề về tình yêu, chúng ta sẽ học thêm những câu nói tiếng Anh về những cặp đang yêu. Famous English love quotes by Chiko

Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu
Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu

Thursday, October 8, 2015

on Leave a Comment

Những câu nói tiếng Anh hay và ý nghĩa về tình yêu (Phần 1)

Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh


Vẫn là những câu trên mạng đem về dịch lung tung cho vui vui. Nhiều câu nghe ngộ phết lại còn sến sến nữa chứ, yêu rồi chắc suy nghĩ cũng thay đổi :v. Famous English quotes about love, short cute love quotes.

Những câu nói tiếng Anh hay và ý nghĩa về tình yêu
Những câu nói tiếng Anh hay và ý nghĩa về tình yêu