Showing posts with label hoc-tieng-anh-qua-bai-hat. Show all posts
Showing posts with label hoc-tieng-anh-qua-bai-hat. Show all posts

Monday, October 19, 2015

on Leave a Comment

Lyrics + Lời dịch bài hát The nights - Avicii

Học tiếng Anh qua bài hát: The nights - Những đêm đen
Thể hiện (ca sĩ): Avicii
Album: The Days/Nights and Stories (UK/Japanese release)