Showing posts with label happy new year. Show all posts
Showing posts with label happy new year. Show all posts

Wednesday, January 20, 2016

on Leave a Comment

Những câu chúc Tết và chúc mừng năm mới hay bằng tiếng Anh năm 2016 (Phần 1)

Sắp sang năm Bính Thân rồi, chúng ta cùng học những câu chúc Tết hay để sang năm mới đi chúc mọi người làm ăn tấn tới phát lộc phát tài. Năm nay thay đổi chút với bạn bè thử xem. Dùng những câu chúc mừng năm mới bằng tiếng Anh có lẽ sẽ tạo ra nhiều chuyện để chém gió cùng nhau đấy. Hôm nay, những câu nói tiếng Anh hay sẽ giới thiệu cho bạn series những câu chúc Tết hay và ý nghĩa bằng tiếng Anh năm 2016 nha!

Happy New Year 2016

Những câu chúc Tết ý nghĩa bằng tiếng Anh 2016
Những câu chúc Tết hay và ý nghĩa bằng tiếng Anh 2016