Showing posts with label cac-tu-viet-tat-trong-tieng-anh. Show all posts
Showing posts with label cac-tu-viet-tat-trong-tieng-anh. Show all posts

Tuesday, November 24, 2015

on Leave a Comment

Những từ viết tắt trong tin nhắn tiếng Anh

Hôm nay thử xem người anh nhắn tin tắt như thế nào nha. Chắc chắn sẽ có nhiều từ viết tắt bạn hay dùng hàng ngày luôn đó. Thế mới biết chúng ta cũng cập nhật tiếng Anh chẳng kém ai đâu cơ chứ.

Những từ viết tắt trong tin nhắn bằng tiếng Anh
Những từ viết tắt trong tin nhắn bằng tiếng Anh