Tuesday, June 7, 2016

on Leave a Comment

Luyện thi TOEIC Part 3: Short Conversations - Hội thoại ngắn (Vòng 2)

Tiếp tục đảo lại 1 vòng khóa luyện thi TOEIC. Hôm nay chúng ta cùng ôn luyện lại Part 3 Short Conversations. Thầy Kông từ Luyện thi TOEIC Công Nguyễn sẽ chia sẻ về từ vựng và kỹ năng cần thiết để dễ dàng đạt điểm tối đa trong phần này.

  1. Chuyển ngữ là gì?
Học TOEIC online Part  Short Conversations
Luyện thi TOEIC Part 3 Short Conversations