Thursday, January 7, 2016

on 1 comment

Những câu nói tiếng Anh hay về nụ cười, niềm vui và niềm hạnh phúc (Phần 1)

Hôm nay chúng ta cùng tìm kiếm thêm niềm vui bằng những câu nói tiếng Anh hay về nụ cười và niềm hạnh phúc. Cũng thỉnh thoảng đọc những câu danh ngôn hạnh phúc bằng tiếng Anh chắc sẽ giúp tinh thần thoải mái và thư thái hơn nhiều đấy. Đọc và cảm nhận nhưng cũng đừng quên học tiếng Anh giao tiếp cơ bản hàng ngày nha!

Danh ngôn nụ cười bằng tiếng Anh
Những câu nói tiếng Anh hay về nụ cười

1. The best way to pay for a lovely moment is to enjoy it

Dịch nghĩa: Cách tốt nhất đề đền đáp cho những phút giây hay phúc là tận hưởng nó

2. It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness

Dịch nghĩa: Chẳng biết chúng ta có nhiều bao nhiêu nhưng hãy tận hưởng nhiều nhất có thể, điều này sẽ khiến chúng ta hạnh phúc


3. Happiness is not something ready made. It comes from your own actions

Dịch nghĩa: Hạnh phúc chẳng phải thứ gì có thể sẵn sàng thực hiện. Nó đến từ những hành động của chính chúng ta

4. There is only one happiness in this life, to love and be loved

Dịch nghĩa: Có duy nhất một niềm hành phúc trong đời, yêu và được yêu

5. Be happy for this moment. This moment is your life

Dịch nghĩa: Hãy hạnh phúc ngay lúc này. Đó mới chính là cuộc sống của bạn

Danh ngôn tiếng Anh hạnh phúc
Danh ngôn hạnh phúc bằng tiếng Anh

6. I am determined to be cheerful and happy in whatever situation I may find myself. For I have learned that the greater part of our misery or unhappiness is determined not by our circumstance but by our disposition

Dịch nghĩa: Tôi luôn xác định rằng để vui vẻ và hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh, tôi phải tìm được chính mình. Vì tôi đã học được rằng phần lớn sự đau khổ và bất hạnh được kéo đến chẳng bởi tình huống nào cả mà do ý chí của chúng ta thôi

7. True happiness is... to enjoy the present, without anxious dependence upon the future

Dịch nghĩa: Hạnh phúc thực sự là tận hưởng hiện tại, bỏ qua những lo lắng về tương lai

8. Happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn or consumed. Happiness is the spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude

Dịch nghĩa: Hạnh phúc chẳng thể đi tới, sở hữu, kiếm được, hao mòn hay tiêu thụ. Hạnh phúc là những trải nghiệm tâm hồn trong cuộc sống từng phút với tình yêu, ân huệ và lòng biết ơn

9. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony

Dịch nghĩa: Hạnh phúc là khi bạn nghĩ gì, bạn nói gì và bạn làm gì đều được hài hòa

10. Happiness depends upon ourselves

Dịch nghĩa: Hạnh phúc phục thuộc vào chính chúng ta


Hôm nay đều là những câu nói tiếng Anh vô cùng ngắn gọn, súc tích mà bao hàm những ý nghĩa về niềm hạnh phúc. Bạn hãy tiếp tục theo dõi Học tiếng Anh giao tiếp để có thêm những câu nói tiếng Anh hay nha! Chúc bạn học tiếng Anh tốt!

_ Chiko sưu tầm và biên dịch _

1 comment: