Monday, October 12, 2015

on Leave a Comment

Những câu nói tiếng Anh hay và ý nghĩa về tình yêu (Phần 2)

Những câu nói ý nghĩa về tình yêu bằng tiếng Anh


Tiếp tục chủ đề về tình yêu, chúng ta sẽ học thêm những câu nói tiếng Anh về những cặp đang yêu. Famous English love quotes by Chiko

Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu
Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu


21. You may only be one person to the world but you may be the world to one person.

Nghĩa gốc: Bạn chỉ là một người trên thế gian này nhưng là cả thế giới với 1 ai đó.

22. It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.

Nghĩa gốc: Chỉ cần 1 giây để nói lời yêu nhưng phải mất cả đời để chứng minh điều đó

23. If you can't be with the one you love, love the one you are with.

Nghĩa gốc: Yêu người yêu mình hơn yêu người mình yêu.

24. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

Nghĩa gốc: Anh yêu em chẳng phải vì em là ai mà bởi người anh sẽ trở thành khi bên em

25. No man or woman is worth your tears, and the one who is, won't make you cry.

Nghĩa gốc: Chẳng ai xứng đáng với những giọt nước mắt của em, và người xứng đáng chẳng bao giờ làm em khóc đâu.

26. Just because someone doesn't love you the way you want them to, doesn't mean they don't love you with all they have.

Nghĩa gốc: Nếu ai đó không yêu bạn như những gì bạn muốn, chẳng có nghĩa họ không yêu bạn hơn bất cứ gì.

27. A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart.

Nghĩa gốc: Người bạn thực sự sẽ luôn xuất hiện và san sẻ niềm vui nỗi buồn cùng bạn

28. The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can't have them.

Nghĩa gốc: Tồi tệ nhất là nhớ ai đó khi đang ngồi cạnh họ mà biết rằng người ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình

29. Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.

Nghĩa gốc: Đừng quên nở nụ cười kể cả khi bạn buồn bởi chẳng bao giờ bạn biết được sẽ có ai yêu bạn vì nụ cười đó đâu.

30. To the world you may be one person, but to one person you may be the world.

Nghĩa gốc: Đối với thế giới bạn chỉ là một người như bao người khác nhưng đối với người nào đó bạn là cả thế giới.

Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh
Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh

31. Don't waste your time on a man/woman, who isn't willing to waste their time on you.

Chém gió: Đúng là thừa hơi khi mất thời gian với người chẳng quan tâm đến mình
Nghĩa gốc: Đừng lãng phí thời gian đối với người chẳng muốn mất thời gian cho bạn

32. Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful.

Nghĩa gốc: Có khi Thượng đế muốn ta gặp vài kẻ xấu trước khi gặp được người tốt để cuối cùng nhận ra thật tuyệt vời khi được gặp họ.

33. Love means you never have to say you're sorry

Nghĩa gốc: Yêu là không hối tiếc

34. In this life we can not do great things. We can only do small things with great love.

Nghĩa gốc: Trong cuộc đời, nếu chúng ta không thể làm được những điều lớn lao thì hãy làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn.

35. If water were kisses, I’d send you the sea
If leaves were hugs, I’d send you a tree
If night was love ,I’d send you the stars
But I can’t send u my heart cause that where you are

Chém thế: Nếu nước là nụ hôn, anh trao em biển cả
Nếu lá là cái ôm, anh gửi em rừng già
Nếu đêm là tình yêu, anh tặng em sao trời
Nhưng trái tim anh không thể mang đến cho em
Bởi nó đã thuộc về em từ lâu rất lâu rồi :p
Nghĩa gốc: Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả.
Nếu lá là những vòng ôm, anh sẽ tặng em cả cánh rừng
Nếu đêm dài là tình yêu, anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh.
Nhưng trái tim anh không thể dành tặng em vì nơi đó đã thuộc về em.

36. I guarantee it won't be easy. I guarantee that at one point or another, one of us is gong to want to leave. But I also guarantee that if I don't ask you to be mine, I am going to regret it for the rest of my life, because I know in my heart, you are the only one for me.

Nghĩa gốc: Anh tin điều này chẳng dễ dàng gì. Anh tin sẽ có lúc ai đó trong 2 ta muốn rời bỏ. Nhưng anh tin nếu không tỏ tình cùng em ngay bây giờ, anh sẽ hối tiếc suốt phần đời còn lại. Bởi anh biết trái tim anh chỉ có chỗ cho riêng mình em


Xem những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu khác tại những câu nói hay và ý nghĩa bằng tiếng Anh

(Chiko Sưu tầm và chém gió)

0 nhận xét:

Post a Comment