Thursday, October 15, 2015

on Leave a Comment

10 câu danh ngôn hay về Phụ nữ bằng tiếng Anh

Tiếp tục chủ đề phụ nữ, chúng ta sẽ có thêm 10 câu châm ngôn về phụ nữ từ những người nổi tiếng. Có nhiều chỗ mình dịch chưa sát nghĩa mọi người có thể comment bên dưới để sửa lại nha. Thanks!

Danh ngôn hay về phụ nữ bằng tiếng Anh
Danh ngôn tiếng Anh hay về phụ nữ


1. Woman’s guess is much more accurate than a man’s certainty

Nghĩa gốc: Phụ nữ đoán chuẩn hơn nhiều so với sự chắc chắn của đàn ông
 - Rudyard Kipling -

2. The history of all times and of today especially, teaches that women will be forgotten if they forget to think about themselves.

Nghĩa gốc: Từ xưa đến nay, đặc biệt là thời đại này đã dạy rằng phụ nữ sẽ bị quên lãng nếu họ quên nghĩ về họ.
- Louise Otto -

3. Women are the real architects of society.

Nghĩa gốc: Phụ nữ quả thực là những nhà ngoại giao tài tình
- Harriet Beecher Stowe -

4. What would men be without women? Scarce, sir, mighty scarce.

Nghĩa gốc: Đàn ông sẽ là gì nếu thiếu phụ nữ? Quả là hiếm có, vâng thưa ngài, cực kỳ hiếm có

5. Despite my thirty years of research into the feminine soul, I have not yet been able to answer the great question that has never been answered:What does a woman want?

Nghĩa gốc: Cho dù đã dành ra 30 năm nghiên cứu tâm hồn người phụ nữ, tôi vẫn không thể trả lời một câu hỏi lớn mà chẳng bao giờ có câu trả lời: Phụ nữ muốn gì?

6. A woman is like a tea bag - you never know how strong she is until she gets in hot water.

Nghĩa gốc: Một người phụ nữ thích trà túi - bạn sẽ chẳng bao giờ biết cô ấy mạnh mẽ như thế nào cho đến khi cô ấy uống chúng khi còn nóng.
- Eleanor Roosevelt -

7. A beautiful woman must expect to be more accountable for her steps, than one less attractive.

Nghĩa gốc: Một cô gái đẹp phải tính đến những trách nhiệm cho hành động của mình hơn là những cô nàng kém hấp dẫn hơn.
- Sigmund Freud -

8. By and large, mothers and housewives are the only workers who do not have regular time off. They are the great vacation-less class.

Nghĩa gốc: Nhìn chung, mẹ và vợ chỉ là những người làm việc không có thời gian rảnh rỗi. Họ là những người không có kỳ nghỉ.

9. Being a woman is a terribly difficult task, since it consists principally in dealing with men.

Nghĩa gốc: Trở thành phụ nữ là một nhiệm vụ khó khăn kinh khủng, nhất là khi hẹn hò với người đàn ông
- Joseph Conrad -

10. The sadness of the women’s movement is that they don’t allow the necessity of love. See, I don’t personally trust any revolution where love is not allowed.

Nghĩa gốc: Thật buồn khi phụ nữ không tin vào tình yêu. Bạn thấy đấy, tôi chẳng
tin bất cứ cuộc cách mạng nào nơi mà tình yêu bị cấm đoán


Xem thêm: Những câu nói tiếng Anh haydanh ngôn tiếng Anh

(Sưu tầm và biên dịch)

0 nhận xét:

Post a Comment